กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนศิลปินไทยสร้างรายได้ผ่าน NFT Art ด้วยบริการลิขสิทธิ์แบบครบวงจร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนศิลปินไทยสร้างรายได้ผ่าน NFT Art ด้วยบริการลิขสิทธิ์แบบครบวงจร

ปัจจุบันตลาด NFT Art หรือ แพลตฟอร์ม NFT Art กำลังได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ศิลปินไทยหลายคนเริ่มนำผลงานของตนเองไปลงขายบนแพลตฟอร์ม NFT Art แต่ปัญหาที่พบคือศิลปินหลายคนถูกนำผลงานของตนไปลงขายบนแพลตฟอร์มอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้สูญเสียรายได้จากผลงานศิลปะของตนเอง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมมือบริษัท KASIKORN X, สยามพิวรรธน์, ไอคอนสยาม และศิลปินไทยเจ้าของผลงาน NFT Art คุณดอยธิเบศร์ ดัชนี เปิดให้บริการด้านลิขสิทธิ์แบบครบวงจร ทั้งการการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ให้คำปรึกษาด้านลิขสิทธิ์ ช่วยดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

โดยผลงาน NFT Art ที่แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แล้ว หากนำมาขายบนแพลตฟอร์ม Coral KASIKORN X สามารถใช้ข้อความ “© informed to DIP” บนชิ้นงานได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักสะสมว่าได้ซื้อผลงานลิขสิทธิ์ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้

ตลาดNFT Art ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจในยุคดิจิทัล ศิลปินสามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลงานของเองได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นก้าวสำคัญสำหรับวงการศิลปะ ที่จะทำให้ศิลปินไทยเติบโตสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น

 

Source : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Related Blog