Owlet

เลขที่คำขอ : 1023428

จำพวก : 9

รายการสินค้า/บริการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บและเผยแพร่ข้อมูล; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับโทรศัพท์มือถือ; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับโทรศัพท์มือถือ; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดได้

คุ้มครองในประเทศ : ประเทศไทย

ราคา : เริ่มต้นที่ 50,000 บาท

หมายเหตุ

รายละเอียดเครื่องหมายการค้า

เลขที่คำขอ:

1023428

เลขทะเบียน:

171127036

วันที่ยื่นคำขอ:

1/18/2559

วันที่หมดอายุ:

1/17/2569

ประเภทเครื่องหมาย:

เครื่องหมายการค้า/บริการ

การต่ออายุ:

จำพวก:

9

รายการสินค้า:

โปรแกรมคอมพิวเตอร์; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บและเผยแพร่ข้อมูล; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับโทรศัพท์มือถือ; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับโทรศัพท์มือถือ; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดได้

 

*ข้อมูลเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นเพียงการอ้างอิงตามฐานข้อมูลของกรมทรัพทย์สินทางปัญญา(DIP)และระบบมาดริด(Madrid)

รายละเอียดเครื่องหมายการค้า

เลขที่คำขอ:

1023428

เลขทะเบียน:

171127036

วันที่ยื่นคำขอ:

1/18/2559

วันที่หมดอายุ:

1/17/2569

ประเภทเครื่องหมาย:

เครื่องหมายการค้า/บริการ

การต่ออายุ:

จำพวก:

9

รายการสินค้า:

โปรแกรมคอมพิวเตอร์; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บและเผยแพร่ข้อมูล; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับโทรศัพท์มือถือ; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับโทรศัพท์มือถือ; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดได้

 

*ข้อมูลเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นเพียงการอ้างอิงตามฐานข้อมูลของกรมทรัพทย์สินทางปัญญา(DIP)และระบบมาดริด(Madrid)

ขั้นตอนการโอนเครื่องหมาย Transfer Process

1. เลือกเครื่องหมาย หรือ Logo ที่คุณสนใจ
Litetrademark ยินดีให้คำปรึกษาในเครื่องหมายการค้าที่คุณเลือก พร้อมบริการ ตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้าว่าพบการโดนละเมิดหรือไม่

2. เซ็นสัญญา
หลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าข้อมูลเครื่องหมายการค้าถูกต้อง Litetrademark จะดำเนินการเตรียมสัญญาโอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการโอน โดยในสัญญาจะระบุรายละเอียดเครื่องหมายการค้า และข้อตกลงที่จะผลบังคับใช้กับทั้งสองฝ่าย

3. ยื่นโอนเครื่องหมาย
หลังจากเซ็นเอกสารแล้วและได้รับเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย Litetrademark จะดำเนินการยื่นเอกสารการโอนต่อกรมทรัพทย์สินทางปัญญาDIP ให้คุณ

4. ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย
หลังจากที่กรมทรัพทย์สินทางปัญญาได้รับเอกสารการโอนเป็นที่เรียบร้อย นายทะเบียนจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 4-5 เดือนและจะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนในนามผู้รับโอน

 

Our Commitment

ตรวจเช็คใบรับรองการโอนเครื่องหมายก่อนการซื้อขาย

 ตรวจสอบและติดตามกระบวนการโอนเครื่องหมายการค้า

แจ้งอัพเดทการโอนเครื่องหมายการค้า พร้อมส่งใบรับรองเครื่องหมายการค้าถึงมือคุณ

สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน IP ได้ตลอดเวลา

Related TM Marketplace

ซื้อ – ขาย – ฝากขายเครื่องหมายการค้า

App. no.: 220115979

Class: 24, 35

App. no.: 635483

Class: 43

App. no.: 635482

Class: 29